Pękala / Kordylasińska / Pękala

Impreza: Pękala / Kordylasińska / Pękala

5

podwójnych zaproszeń

Pytanie

Jaki inny zespół tworzą muzycy Pękala / Kordylasińska?

Poprawna odpowiedź

Nadesłano 10 odpowiedzi

Kwadrofonik

Lista zwycięzców

  • Ewa K.
  • Przemek K.
  • Dariusz Ś.
  • Sebastian G.
  • Anna K.